Tagarchief: zorg

Zorg en Dwang

Zorg en Dwang - Thuiszorg
download dit ebook

Moet je bij een alleenwonende demente vrouw de deur op slot doen als je als thuiszorgmedewerker weggaat? Dit soort dilemma’s komen aan de orde in de nieuwe verhalenbundel van Vilans: ‘Zorg en dwang: praktijkverhalen uit de thuiszorg’. De sprekende verhalen schetsen een beeld waar medewerkers tegenaan lopen als het gaat over optimale vrijheid voor de cliënt in de thuissituatie.

Download deze gratis bundel in pdf op vilans.nl

Toinette Loeffen – Verdwalen in verhalen van mensen met speciale wensen

Verdwalen in verhalen
download dit ebook

“Verdwalen in Verhalen van mensen met speciale wensen” is een publicatie van Kunst Inclusief. In dit project werd onderzocht hoe mensen met een beperking volwaardig kunnen deelnemen aan kunstbeoefening en welke veranderingen dat vraagt bij de professionals, instellingen en centra die zich bezighouden met zorg en kunstbeoefening. In deze verhalenbundel verwoorden de getalenteerde deelnemers hun ervaringen, visies en wensen. De bundel is bestemd voor iedereen die wil bijdragen aan het verbeteren van de toegankelijkheid van kunst en cultuur.

Download dit gratis ebook in pdf op kunstinclusief.nl

Kleur in de zorg

Kleur in de zorg
Download dit ebook

In de verhalenbundel “Kleur in die zorg!” zijn pioniers op het terrein van interculturalisatie in de Verstandelijk Gehandicaptenzorg maar ook gezinnen met een verstandelijk gehandicapt kind in beeld gebracht. De bundel bevat informatie over hoe ouders en professionals aankijken tegen interculturalisatie en geeft ook een beeld van een aantal succesvolle projecten in de praktijk.

Download dit gratis ebook in pdf op kleurindezorg.nl

125 auteurs – Zorginnovatieboek

download dit ebook

Op 4 okt 2012 is het digitale Co-creatie Zorginnovatieboek gelanceerd. In het boek geven 125 auteurs hun visie en ideeën voor vernieuwing van de zorg.

Het Co-creatie Zorginnovatieboek is een initiatief van Co Politiek en Remco Hoogendijk. Volgens hen zijn er in de zorg tal van goede initiatieven en innovaties, maar blijft een landelijke uitrol hiervan vaak uit. ‘Alle ingrediënten voor goede zorginnovatie zijn aanwezig,’ constateren zij: ‘concrete behoefte vanuit de zorgconsument, investeringsgeld, oplossingen met harde baten en de know how om deze zorginnovatie professioneel aan te pakken. Maar toch weten we elkaar niet altijd te vinden, ontbreekt het ons aan overzicht en komen we onvoldoende tot actie.’ Het Zorginnovatieboek wil deze impasse doorbreken.

Download dit gratis ebook in pdf op zorginnovatieboek.nl