Disclaimer

Gratis-Boek.nl is een weblog waar pagina’s worden verzameld met gratis ebooks. Op de site van gratis-boek.nl worden geen ebook bestanden gehost, we verwijzen slechts door naar de bron (bijvoorbeeld de eigen website van de schrijver). Alle rechten van de verzamelde ebooks liggen bij de rechthebbenden m.u.v rechtenvrije titels. Rechthebbenden zijn de volgens de wet rechthebbenden. […]

Gratis-Boek.nl is een weblog waar pagina’s worden verzameld met gratis ebooks. Op de site van gratis-boek.nl worden geen ebook bestanden gehost, we verwijzen slechts door naar de bron (bijvoorbeeld de eigen website van de schrijver).

 1. Alle rechten van de verzamelde ebooks liggen bij de rechthebbenden m.u.v rechtenvrije titels.
 2. Rechthebbenden zijn de volgens de wet rechthebbenden. Dat kunnen zijn de auteur, de uitgever, de maker, de persoon of de instantie die de rechten in handen heeft.
 3. Ebooks worden gedownload van de website van de rechthebbende aanbieder, te weten de auteur, de uitgever, de instantie die de rechten in handen heeft of van de website waar ebooks met instemming van de rechthebbende worden aangeboden.
 4. Gratis-boek.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de te downloaden of te lezen boeken.
 5. Gratis-boek.nl niet verantwoordelijk voor de websites waar de gratis boeken, in welke vorm dan ook, worden aangeboden.
 6. Aan de inhoud van Gratis-boek.nl kunnen geen rechten worden ontleend.
 7. Gratis-boek.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de te downloaden bestanden of te lezen boeken.
 8. De gebruikte boek illustraties op gratis-boek.nl dienen puur om de linkjes naar de gratis boeken aan te kondigen en om de linkjes beter herkenbaar te maken. Ze zeggen niets over de versie, uitgave of kwaliteit van de boeken.
 9. In de meeste gevallen worden boek covers getoond zoals die worden getoond op de website waar naar wordt verwezen. In gevallen dat er géén ebookcover beschikbaar is wordt er een boekcover van de papieren variant van het ebook als verwijzende illustratie of een beschikbare foto van de auteur van het ebook getoond.
 10. Alle gebruikte illustraties worden bewerkt. In de meeste gevallen worden illustraties verkleind, voorzien van mouse-over tekst, aangevuld met de link naar de website waar het ebook wordt aangeboden en aangevuld met de tekst ‘download dit ebook’.
 11. Aan de illustraties kunnen géén rechten worden ontleend.
 12. Gratis-boek.nl neemt de wet op auteursrecht als uitgangspunt en doet er alles aan om het auteursrecht te handhaven. Wanneer er sprake is van inbruik op het auteursrecht (verwijzingen en/of beeldmateriaal) dan verwijdert gratis-boek.nl de ebook link en/of het beeld zo spoedig mogelijk.

Inbreuk melden

Door het sturen van een e-mail kun je (vermoedelijke) inbreuk op het auteursrecht melden. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Vermeld daarbij tenminste de ebook link en je volledige naam. Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen. Wij nemen auteursrecht heel serieus, we zijn zelf namelijk ook schrijvers!